Showing posts with label ROYAL BOOKS. Show all posts
Showing posts with label ROYAL BOOKS. Show all posts

Thursday, November 16, 2023

CHUYỂN ĐỔI BẢN THẢO THÀNH SÁCH NHƯ THẾ NÀO?

Xuất bản sách là quá trình chuyển đổi bản thảo sách của tác giả thành một tác phẩm văn viết, được viết qua từng trang giấy, với mục đích mang đến tri thức và giá trị cho cộng đồng.

Tác giả, trong hành trình xuất bản sách, đưa ý tưởng từ tâm huyết của mình vào sản phẩm viết để chia sẻ, lan tỏa bài học và trải nghiệm sống. Quá trình này đòi hỏi kế hoạch cụ thể và nắm vững quy trình xuất bản sách, được chia thành hai bước chính: trước và sau khi xuất bản. Tác giả cần lên lịch kế hoạch rõ ràng, tuân theo từng khâu được hướng dẫn bởi nhà xuất bản. Việc nhận giấy phép xuất bản là bước quan trọng, mở đầu cho quá trình phát hành sách.

Xuất bản sách không chỉ là việc chờ đợi sự duyệt bản thảo và cấp giấy phép, mà còn đòi hỏi kiến thức kinh doanh trong ngành sách và chiến lược quảng bá sách để xây dựng thương hiệu trên nhiều kênh. Đồng hành với đơn vị xuất bản có kinh nghiệm là quan trọng để vượt qua mọi khó khăn trong hành trình xuất bản sách.

Quảng bá sách từ giai đoạn trước khi sách ra mắt giúp xây dựng sự chú ý và thu hút độc giả. Sau khi sách xuất bản thành công, quá trình phân phối trở thành bước quan trọng để gửi đến độc giả những giá trị và giải pháp cần thiết cho cuộc sống.

Sunday, June 11, 2023

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW BEFORE PUBLISHING YOUR OWN BOOK

ROYAL BOOKS: Share your self-publishing experience  - ROYAL AUTHORIZATION


Everything you need to know before publishing your own book

Publishing your own book is how you bring your ideas and thoughts to the world through a published book. This is probably one of the important topics in every person's life to be able to leave a legacy for future generations.

 

One of the most important questions each of us asks ourselves is: “Why do we do what we do?”. If you search for the answer to the question why at least five times, you will arrive at an answer that is almost uniform for everyone in the world - that each one of us is born. create our own fortune (while we are alive) and want to create a legacy to leave for future generations (after we die).


A book published of your own is not only your own property, it is also a legacy you can leave behind for generations to come. It is because of that meaning, it is because of the desire to leave a legacy for future generations that human civilization was created.

 


What if the people of the previous generation did not think of leaving a legacy for the next generation? Don't want to think of leaving a book published, don't want to leave a car made, don't want to leave a cell phone made, do you think human civilization is create it? The answer is: “No”. That's why publishing a book (aka creating a brainchild) is so important not only to you, but to the society you're a part of. in there.

 

Publishing your own book is about putting what you know - what you understand - what you've experienced and what you've been through, can help others know - can help others. understand - can help others experience and can help them achieve results so that they achieve success faster. That is the most important meaning that a book can be made of.

 

Publish your own book - It's one of the most important things you can see - acquire wealth in this generation and leave a legacy for generations to come.

 

Another meaning for you to be able to publish your own book is that in a new economy entrepreneurs are not just servants of society, but entrepreneurs are the ones who can shape society. (better) - culture creation (better). And to be able to create a (better) culture of which the business is a part, the entrepreneur must first be an entrepreneur with ideological values.

 

How can you share your entrepreneurial mindset (yourself) with the world? The answer is to publish your own book. Publish your own book - It is the best and almost only way for you to share your ideas with the public and thereby build a society based on cultural change . And in that sense you can completely become a cultural entrepreneur in the new era - entrepreneurs who are not only serving the world but a generation of entrepreneurs who can change the world.

 

So: How can you publish your own book? Of course! The question of how is always a concern of every person when doing something!

 

That's why Royal Books' Innovative Publishing Process - that's the solution you've been looking for - can help you get what you want. want.

 

In publishing your own book, there are many complex processes involved and the innovative Book Publishing Process can help you Publish your own book, which is “How to write a good book”. success?" - “How to help you publish your book successfully?” - And “How do you share your Thought - Culture to the world?” The innovative Book Publishing Process can help you get there.

 

If Publishing your own book becomes the focus of your life, an innovative Book Publishing Process can help you achieve what you've always wanted. If you are looking for some meaning in Book Publishing then Publishing your own book with the innovative Book Publishing Process can help you achieve most of what you want.

 

All contact details:

Tran Trung Kien – Author - Advisor

Hotline: 0902467524 (Viber)

Email: trantrungkien@danhnhan.net – hoixuatban@gmail.com

Website: www.trantrungkien.com – www.hoixuatban.com